Cirkevnimajetek.cz


English EnglishNarovnání v pěti bodech

  1. 

  Církev bez majetku? Vždycky nějaký měla, každý něco vlastní. Jsou to běžné pozemské poměry a jiná představa je pravděpodobně jen mýtem nebo záměrným zkreslením. Jinou věcí je, že už od začátku byly s majetkem potíže, ale i to je pozemské a přirozené. Přiznejme si pravdu, že to tak bylo už od dob Ježíšových učedníků a pokračovalo to dějinami. Majetek je velkým pokušením, to ví i stát a jeho instituce zákonodárné i soudní a máme k tomu nespočet kauz z minulých let, které nemají s církvemi naprosto co do činění. Nicméně umělá pozornost otázkám církevního majetku přiživovala negativní názor na náboženství a státu v cizině upevňovala špatnou pověst postkomunistické republiky, která se ještě nedokázala vyrovnat s minulostí. Jak to bylo s projednáváním otázek majetku mezi státem a církvemi se můžete podívat zde.

   

  2. 

  Věřící měli a mají pochopení pro každého, kdo nemůže nakládat se svým majetkem na základě křivd dávných či nejnovějších. Pozemské poměry předpokládají zápas o pravdu. Svým majetkem nemohou nakládat jak věřící, tak i někteří vlastníci zemědělské půdy, kteří o vše přišli v kolektivizaci. Majetkem, který blokuje katastry měst a obcí, je komplikován rozvoj, evropské dotace. To je dlouhodobě neudržitelné. Církev, jako majitel a správce pozemských statků, není otrokem svého majetku. Mnohého se v dějinách vzdala a nyní i vzdává. Věřící nutně ke své existenci nepotřebují, existovaly by i v útlaku a pod příkořím.

  Svébytnou kapitolou majetkových vztahů po únoru 1948 jsou příběhy zemědělců, kteří násilně přišli o svou půdu a prostředky k obživě v kolektivizaci. Jejich nároky by neměly zůstat stranou našeho zájmu i když nejsou řešeny připravovaným zákonem o nápravě některých křivd, a tím, kdo má narovnávat vztahy jsou jednoznačně zemědělská držstva, nikoli stát.

  O  záměru řešení se zmínil Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič, když odpovídal deníku E15 14. 1. 2008 mj. ve věci narovnání vztahů státu a církví i náboženských společností. Hovořil také o připravovaných změnách v zákoně z roku  1992 o transformaci bývalých JZD. Celý rozhovor najdete zde.

   

  3.

  Je to rozumné narovnání a vyplatí se to oběma – státu i církvím. Nejde o restituci ani odluku, jde skutečně o narovnání. Stát se s církvemi konečně rozchází a naplňuje tak konstituční podmínky skutečné demokracie. Rozvazují se ruce městům a obcím. Vytváří se dobrá pověst na celém světě a zejména v Evropě. Vytváří se prostor pro nositele hlubokých myšlenek, aby hloubku hlásaných slov prokázali v praxi. Církve tak směřují k samostatnosti, jejíž plody bude užívat celý národ.

  Zde je přehled církví, kterým se vyplácí podle zákona 218/1949 Sb. dotace na platy duchovních, provozní náklady a údržbu církevního majetku. Těchto sedmnáct církví a náboženských společností je registrováno podle zákona 308/1991 Sb.:

  Apoštolská církev

  Člen ERC

  Bratrská jednota baptistů

  Člen ERC

  Církev adventistů sedmého dne

  Pozorovatel ERC

  Církev bratrská

  Člen ERC

  Církev československá husitská

  Člen ERC

  Církev řeckokatolická

   

  Církev římskokatolická

  Přidružená k ERC

  Českobratrská církev evangelická

  Člen ERC

  Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

  Člen ERC

  Evangelická církev metodistická

  Člen ERC

  Federace židovských obcí v České republice

  Pozorovatel ERC

  Jednota bratrská

  Člen ERC

  Luterská evangelická církev a.v. v České republice

   

  Náboženská společnost českých unitářů

   

  Pravoslavná církev v českých zemích

  Člen ERC

  Slezská církev evangelická augsburského vyznání

  Člen ERC

  Starokatolická církev v České republice

  Člen ERC

  Další církve a náboženské společnosti, které jsou registrovány podle zákona 308/1991 Sb., ale není jim vyplácena dotace:

  Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů

  Registrace 1990

  Křesťanské sbory

  Od roku 1956

  Náboženská společnost Svědkové Jehovovi

  Registrace 1993

  Novoapoštolská církev

  Od roku 1956

  Církve a náboženské společnosti registrované podle zákona 3/2002 Sb., kterým není vyplácena dotace:

  Církev Křesťanská společenství

  Registrace 2002

  Obec křesťanů v České republice

  Registrace 2002

  Mezinárodní společnost pro vědomí Krišny Hnutí Hare Krišna

  Registrace 2002

  Česká hinduistická náboženská společnost

  Registrace 2002

  Ústředí muslimských obcí

  Registrace 2004

  Ruská pravoslavná církev, podvorje patriarchy moskevského a celé Rusi v České republice

  Registrace 2007

  Buddhismus Diamantové cesty linie Karma Kagjü

  Registrace 2007

  Višva Nirmala Dharma

  Registrace 2007

  Církev živého Boha

  Registrace 2007

  Svazy církví a náboženských společností registrované podle zákona  3/2002 Sb.:

  Vojenská duchovní služba

  Ekumenická rada církví v České republice

  Narovnání mezi státem a církvemi či náboženskými společnostmi má podle navrhovaného zákona proběhnout takto:

  Za původní majetek církví a náboženských společností (jejich právnických osob), který pozbyly v rozhodném období, a který se nevydává, stát umožní, aby každá dotčená církev a náboženská společnost obdržela od státu část z celkové paušální finanční náhrady v celkové výši 83 mld. Kč. Výše finanční náhrady byla určena po provedení kvalifikovaného odhadu současné hodnoty majetku, který církve a náboženské  společnosti držely k 25. 2. 1948.

  Celková hodnota tohoto majetku byla stanovena na 134 mld. Kč, od této částky byla odečtena hodnota majetku, který bude moci být vydán podle tohoto zákona. Kvalifikovaný odhad vychází z dat dodaných Českým ústavem zeměměřickým a katastrálním, Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky a Ministerstvem zemědělství. Vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlý soubor majetku rozloženého po celém území ČR, nebylo reálné přistoupit k ocenění standardním postupem, tj. postupným oceňováním jednotlivých nemovitostí. Odhad hodnoty majetku je tedy proveden na základě podkladů určujících skutečnou (tržní hodnotu) předmětného majetku, tj. cenu obvyklou v čase a místě.

  Stát tak získá majetek okamžitě, což je v jeho zájmu, aby mohl investovat, převádět obcím a privatizovat majetek. Jde o čas. Napříkal evropské dotace nemohl získat nájemce na zablokovaném majetku. To opravdu nešlo. Ale jde i o čas jiným způsobem. Majetek silně chátrá a každý den bez skutečného majitele ničí nepředstavitelné hodnoty.

   

  4. 

  Církve budou dobře hospodařit, je to v jejich zájmu. Dobrý investor počítá do budoucnosti. Zavedené demokracie mají dokonce zákonné nástroje pro „charity“. Název ovšem chápou šířeji, než jsme zvyklí u nás. Narovnání vztahů státu a církví otevře nové rozměry financování a kontroly hospodaření neziskového sektoru. Církve budou se naučí se investovat, protože konečně budou moci žít jinak, s výhledem. Jejich aktivity vzrostou nad rámec kultu, nad rámec školství a zdravotnictví. Narovnání přinese kvalitu a úroveň do prezentace a vystupování církví a náboženských společností. Prostředky se vynaloží na předfinancování evropských dotací, na formace sil a lidských zdrojů, na sociální projekty, vzdělávání mladé generace, účinnou prevenci nežádoucích jevů ve společnosti a další účely. Stát podle zákona 218/1949 Sb. vyplácí dotaci na platy duchovních, provozní náklady a údržbu církevního majetku sedmnácti církvím a náboženským společnostem. Kolik by měly jednotlivé církve ročně dostávat po šedesát let je v následující tabulce:

  64.902.023

  Apoštolská církev

  14.000.000

  Bratrská jednota baptistů

  32.000.000

  Církev adventistů sedmého dne

  46.759.508

  Církev bratrská

  189.563.661

  Církev československá husitská

  18.366.662

  Církev řeckokatolická

  3.550.000.000

  Církev římskokatolická

  139.261.022

  Českobratrská církev evangelická

  7.281.114

  Evangelická církev augsburského vyznání v České republice

  22.587.695

  Evangelická církev metodistická

  16.715.806

  Federace židovských obcí v České republice

  36.969.290

  Jednota bratrská

  6.993.690

  Luterská evangelická církev a.v. v České republice

  2.211.855

  Náboženská společnost českých unitářů

  70.442.428

  Pravoslavná církev v českých zemích

  40.187.921

  Slezská církev evangelická augsburského vyznání

  16.757.325

  Starokatolická církev v České republice

  Částka bude úročena 4,85 p.a. Dále po přechodné období 20 let poskytne stát církvím a náboženským společnostem příspěvek, který se bude po  5% umenšovat. Celková částka dopadající do státního rozpočtu bude tedy podle následující tabulky:

  Rok

  Anuitní splátka

  Přechodné období

  Celkem

   

  mld.Kč

  mld.Kč

  mld.Kč

  l.

  4,2750

  1,2857

  5,5607

  2.

  4,2750

  1,2214

  5,4964

  3.

  4,2750

  1,1571

  5,4321

  4.

  4,2750

  1,0928

  5,3678

  5.

  4,2750

  1,0286

  5,3036

  6.

  4,2750

  0,9643

  5,2393

  7.

  4,2750

  0,9000

  5,1750

  8.

  4,2750

  0,8357

  5,1107

  9.

  4,2750

  0,7714

  5,0464

  10.

  4,2750

  0,7071

  4,9821

  11.

  4,2750

  0,6429

  4,9179

  12.

  4,2750

  0,5786

  4,8536

  13.

  4,2750

  0,5143

  4,7893

  14.

  4,2750

  0,4500

  4,7250

  15.

  4,2750

  0,3857

  4,6607

  16.

  4,2750

  0,3214

  4,5964

  17.

  4,2750

  0,2571

  4,5321

  18.

  4,2750

  0,1929

  4,4679

  19.

  4,2750

  0,1286

  4,4036

  20.

  4,2750

  0,0643

  4,3393

   

  5.

  Pojďme spolu počítat! Peníze ztrácejí hodnotu a majetek, který dostane stát, získává na ceně.

  Jakub Haas z Ministerstva financí ČR provedl v MfDnes 23. 1. 2008 analýzu cen a spočítal, že to, co máme dnes za sto korun, budeme mít za šedestát let také možná za šest set korun. Takže cena peněz klesá. Celý text článku najdete zde. Vojtěch Cepl v rozhovoru s Danielem Kvasničkou poukazuje na to, že regulovaná cena půdy bude po vyrovnání s Evropou také za jiné peníze. Pořad je možno stáhnout na adrese ČRo zde.

  Na tomto místě co nejdříve připojíme tabulky a grafy, propočty o úrocích a inflaci. Ale nejde jen o hodnoty vyjádřené penězi. Statistická data říkají, že mít slušnou spolupráci s náboženskými institucemi prospívá celé zemi a to bychom rádi v průběhu času doložili i poctivými daty z průzkumů.