Cirkevnimajetek.cz


English English« Proběhla veřejná debata v Diskusním fóru OSMA, v New York University 20. 5. 2008, hosté: Cyril Svoboda a Lubomír Zaorálek
19. 5. 2008 ČRO6: Volejte šestku ze soboty 17. 5. 2008 »

Otázky položené a zodpovězené v Právu  13. 5. 2008 

Chtěla bych vám vyslovit podporu ve vašem protestu proti způsobu církevních restitucí. Velmi to zavání nečistou hrou, nezapojujte se do ní. Vše musí být přece účetně podchytitelné...

Děkuji za podporu a pro jistotu zopakuji své stanovisko k tzv. církevním restitucím. Jsem pro standardní restituci církevního majetku, to znamená pro vrácení majetku státu, který patřil 25. 2. 1948 církvím a který lze dnes vydat (nebyl prodán, zastavěn atd.), a pro náhradu majetku církví, který dnes již nejde vydat. Přitom finanční náhrada musí být vypočtena stejně jako u všech ostatních restitucí, to je dle zákona a vyhlášky o oceňování nemovitostí. Takový církevní restituční zákon podpořím. Vládní návrh předložený parlamentu takový bohužel není.

Neustoupíte s požadavkem vědět za co a proč zrovna tolik?

Vyplatit náhradu za nevydaný majetek bez prokazatelného a zákonného ocenění opravdu nelze. Pokud by to někdo udělal, musel by počítat se zrušením takového zákona nebo jeho části Ústavním soudem. Následné arbitráže by pak mohly dosáhnout astronomické výše. Za takových okolností setrvávám na výše uvedeném stanovisku.

Proč zcela jednoznačně nepožadujete vypracování zcela nového zákona a jinými lidmi? Současný návrh je zcela evidentním podvodem na občanech, protože je zdůvodňován restitucemi, ale ve skutečnosti jde o jakousi velkorysou dohodu o odstupném.

Zatím doufám, že i vláda pochopí, že musí uvést zákon do souladu s ostatními restitučními zákony a se zákonem o oceňování. Pokud by to vláda neučinila, jsem připraven předložit vlastní návrh založený na novelizaci tzv. zákona o půdě. Taková novela je nejsnazší způsob, jak provést restituci církevního majetku v souladu s restitucí zemědělského a lesního majetku, tak, jak byla provedena podle zákona o půdě vůči fyzickým osobám.

Z jakého titulu si církev nárokuje nějaké vyrovnání?

To, že církve žádají restituci komunisty zabaveného majetku, zcela chápu. To, že církve žádají víc, chápu stěží, a to, že stát chce poskytnout víc, už nechápu vůbec.

 

Názory | 14 05 2008 - 22:59