Cirkevnimajetek.cz


English English« 8. 5. 2008 Tisková zpráva ze setkání představitelů církví a náboženských společností s vedením kampaně www.cirkevnimajetek.cz
Karel Hvížďala: Církevní restituce - ukázka degradace dialogu »

Můžete krátce shrnout postoj KSČM ke zmíněnému zákonu o církevních restitucích?

V některých médiích se užívá klišé - to, co komunisté ukradli, musí být vráceno. Za prvé musím říci, že to není pravda. Ten majetek nebyl nikdy církevní, byl královský , čili státní. A církev ho měla ve správě. Ale i kdyby byl, poukažme na to, jaký m způsobem ho církev leckdy získala... Od převratu v listopadu 1989 zde existuje restituční princip, který by měl být stejný pro všechny. My s ním sice nesouhlasíme, ale nechť je tedy zákonem, principem, který popřevratová vládní garnitura vyznává, ať už je jakákoliv. S církvemi by se mělo nakládat stejně jako s fyzickými a právnickými osobami. V případě ostatních restitučních zákonů přece platily jiné mechanismy, než teď navrhuje vláda. Neplatilo, že se šmahem vrací na základě nějakých pochybných odhadů. Takže jsme souhlasili a sami jsme také požadovali, aby vláda dodala k posouzení konkrétní výčty a ohodnocení majetku. Ale onen doplněk, který jsme dostali, je snad výsměchem. Ale ještě musím něco dodat. Od počátku roku musí každý, kdo přijde k lékaři, vytáhnout z kapsy minimálně poplatek ve výši 30 korun. Platit 60 Kč za den v porodnici musí i kojenci, kteří ještě ani žádné kapsy nemají. Vláda, která tvrdí, že je problém s financováním zdravotnictví, na jedné straně tahá lidem z kapes třicet a šedesát koruny, a na druhé straně "grófsky" rozhazuje téměř 300 miliard, byť rozložených na 60 let. To mi připadá praštěné. Ale tím nezpochybňuji to, že každý by se měl legálním, rozumným a srovnatelným způsobem podle zákona dostat ke svému majetku. Tedy podle stejné šance, podle stejných principů. Nikdo by neměl být znevýhodňován nebo nadlepšován.

Z rozhovoru otištěného v Haló novinách 9. 5. 2008

Názory | 11 05 2008 - 18:11