Cirkevnimajetek.cz


English EnglishServis pro média

Zdroj: Jiří Prinz, ČBK

Mimořádná tisková konference k aktuální situaci kolem majetkového narovnání státu s církvemi se 8. 11. 2012 uskutečnila v budově České biskupské konference.

Praha: Kromě generálního sekretáře ČBK Mons. Tomáše Holuba se tiskové konference zúčastnil i tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus a generální sekretářka Ekumenické rady církví Sandra Silná. Přítomen byl i ekonom Pražské arcidiecéze Karel Štícha, předseda expertní komise církví.

Zástupci církví a náboženských společností shodně ocenili přístup poslanců Parlamentu ČR, kteří se rozhodli podpořit vládou navržený zákon majetkového narovnání státu s církvemi. „Oceňujeme, že ti, kteří předkládali fakta, byli schopni předložit zákon v takové podobě, že byl přijat,“ prohlásil Mons. Tomáš Holub a tajemník FŽO Tomáš Kraus ho doplnil: „Vždy jsme majetkové vyrovnání státu s církvemi považovali především za morální věc, ale jde zároveň i o výhodný kompromis, a to jak ze strany státu, tak církví.“ S tím souhlasí i generální sekretářka ERC Sandra Silná, která zdůraznila celospolečenskou prospěšnost přijetí zákona o majetkovém narovnání. „Jsme rádi, že se konečně uvolní ruce obcím, které se tak budou moci plně rozvíjet,“ prohlásila Sandra Silná.

K nočnímu jednání poslanců, jehož výsledkem je historická dohoda mezi státem a církvemi o dalším provozu církví, se vyjádřil i předseda ČBK kardinál Dominik Duka, který je v těchto dnech na zahraniční služební cestě. "Jsem velmi rád a děkuji koalici, že splnila svůj slib. Věřím, že toto řešení restitucí bude přínosem jak pro společnost, tak pro církve a náboženské společnosti i Svaz měst a obcí. Dnešní výsledek je také zásluhou spolupráce církví a náboženských společností, kterým jsem vděčný za podporu a solidaritu." 

Poslanci schválený zákon má nyní na stole prezident republiky Václav Klaus.

 

Aktuálně, Servis pro média | 27 01 2013 - 19:03

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR

Věnujte prosím pozornost prohlášení, které na svém mimořádném zasedání dne 3. září 2012 formulovalo Předsednictvo ERC v ČR:

V současné době se nejenom v mediálním prostoru objevily obavy, zda zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi neprolamuje hranici 25. února 1948 jako výchozího okamžiku řešení restitučního problému. Po prolomení této hranice by nastala situace s těžko předvídatelnými důsledky vůči našemu státu. Skutečností je, že k prolomení hranice února 1948 by mohlo paradoxně dojít nepřijetím zmíněného zákona než jeho přijetím.

Dikce návrhu, umožňující vydávání majetku zabaveného po roce 1948 na základě zákona č. 142/1947 Sb., kolem kterého je aktuálně tolik diskuzí, je slovo od slova opsána z platného zákona o půdě. V našem právním řádu se nejedná o žádnou novinku. Je to schvalování již schváleného. Pokud zákon o půdě hranici února roku 1948 neprolomil, proč by jej měla prolomit stejná formulace v zákoně o majetkovém vyrovnání? Aby to nestačilo, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi navíc výslovně uvádí, že předmětem úpravy tohoto zákona jsou pouze majetkové křivdy z období počínající 25. únorem 1948 a končící 1. lednem 1990. Pokud některé církvi bylo cokoli zabaveno třeba již 24. února 1948 podle dřívějších zákonů, má prostě smůlu a náhrada se jí týkat nebude. Stát takový majetek vydat nemůže.

Alternativou k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi je živelné neregulované vydávání zabaveného církevního majetku soudní cestou, k čemuž svým rozhodnutím otevřel stavidla Ústavní soud. Pokud existují obavy, že by přijetím zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi došlo k prolomení února 1948, je to obava lichá, neboť se tak nestalo ani přijetím zákona o půdě. Mnohem snáze si však lze představit situaci, že k prolomení této hranice by mohlo dojít v případě živelné a nikým nekontrolovatelné laviny soudních jednání bez přijetí navrhovaného zákona.

Joel Ruml, předseda

Daniel Fajfr, 1. místopředseda

Dušan Hejbal, 2. místopředseda

Aktuálně, Servis pro média | 4 09 2012 - 18:36

Prozatimní administrace komunikační kampaně za Ekumenickou radu církví, Mgr. Sandra Zálabová, erc@ekumenickarada.cz .

Servis pro média | 5 02 2008 - 23:02