Cirkevnimajetek.cz


English English« 17. 7. 2008 AKTUALIZOVÁNO Parlamentní komise nemá ještě všechny materiály, ty - které má - ještě nečetla, nezasedala nad nimi a prohlášení jsou tedy zatím jen politická.
26. 7. 2008 Jezuitská škola pro nadané žáky ze sociálně znevýhodněných rodin v Křešicích »

V médiích se objevuje stále častěji to, co se dá poměrně lehko dohledat, pokud člověk chce vidět nezaujatým pohledem. Že totiž církve investovaly možná už stovky miliónů do svého majetku poté, co nasbíraly peníze v darech, získaly z dotačních titulů ze zámoří a od krajanů po celém světě, vyzískaly prací a hospodařením s majetkem, který spravují. Církevní majetek není na škodu občanům této republiky , jsou v něm milióny nasbírané lidmi a darované přáteli ze zahraničí. Kostely a sborové domy slouží všem bez rozdílu vyznání i občanům bez vyznání

ČTK si udělala anketu o stavbách v jednotlivých církvích. Nutno říci, že velmi zběžnou, ale výrazně svědčící o tom, že církve a náboženské společnosti hospodařit umí.  Přečtěte si ji zde.

Příběhy | 21 07 2008 - 22:27