Cirkevnimajetek.cz


English English« 5. 6. 2008 Komuniké ze setkání předsedy rady Asociace krajů ČR Ing. Evžena Tošenovského se zástupci kampaně cirkevnimajetek.cz v Ostravě, v úterý 3. 6. 2008
7. 6. 2008 Stanovisko České biskupské konference a Ekumenické rady církví v ČR k projednávání návrhu zákona o zmírnění některých majetkových křivd v Poslanecké sněmovně P ČR »

Pravoslavná církev projevila svou národní identitu v roce 1942, kdy poskytla azyl parašutistům, biskup Gorazd ( svatý novomučedník, obnovitel cyrilometodějské tradice u nás, vysvěcen Srbským patriarchátem) a další byli popraveni, všichni ostatní kněží deportování do říše do koncentračních táborů nebo na nucené práce. Veškerý majetek církve byl zabaven v roce 1942, dokumentace k majetku byla zničena - a proto pravoslavní nemohou uplatnit oprávněné restituční nároky - a smutnou skutečností je, že do dnešního dne nemají v Praze žádný vlastní chrám (i ten co postavila ruská emigrace spolu s tehdejším předsedou vlády K. Kramářem je ve vlastnictví Olšanských hřbitovů, katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděj patří ČVUT atd.) a žel již 18 let po sametové revoluci stále marně žádají o pozemek na stavbu chrámu. Převod objektů na Praze 8 (bývalých kasáren, kde má vzniknout i hospic pro vojenské veterány) zablokoval ministr financí, prodej pozemků na Praze 10 je sice již řadu let přislíben, leč není stále schválen zastupitelstvem. Pravoslavní tedy připomínají, že ani po 160 letech nemají v Praze vlastní chrám. Pravoslavná církev v českých zemích a na Slovensku je multikulturní a multinárodní a počet věřících roste nejrychleji ze všech církví v ČR, mimo jiné i proto, že imigranti přicházející ze Srbska, Bulharska, Rumunska, zemí bývalého Sovětského svazu jsou pravoslavní.

 

Ondřej Chrást v materiálu k 160. výročí Slovanského sjezdu v Praze,  7. 6. 2008

Příběhy | 7 06 2008 - 12:57