Cirkevnimajetek.cz


English English« 3. 6. 2008 DISKUTUJTE - otevřená diskuse na dané téma
5. 6. 2008 AVÍZO: Jste zváni do Parlamentu České republiky na seminář, který pořádá Náboženská platforma ČSSD na 12. 6. 2008 v 16,30 »

Od roku 1951 nastalo postupné zatýkání některých sester Apoštolátu sv. Františka. První byla v roce 1951 zatčena a odsouzena rozsudkem Státního soudu v Brně pro trestný čin velezrady, podle tehdejšího zák. 86/52 Sb., k trestu odnětí svobody na dobu 12ti let sestra Jeronýma Pražáková, která působila ve františkánské koleji sv. Antonína v Kroměříži. Ve vězení si odpykala 8 let a 8 měsíců a byla v roce 1960 propouštěna na amnestii.

V roce 1956 byla zatčena a odsouzena Krajským soudem v Hradci Králové s. Justina Jeřábková také pro velezradu k trestu odnětí svobody v době trvání 4 let. Působila v Náchodě, učila náboženství, vedla kroužky mládeže a měla katecheze dospělých. Celý trest si odpykala v těžkých věznicích v Trnovci a Želiezovcích při namáhavé práci.

V květnu v roce 1958 byly v Českých Budějovicích zatčeny a odsouzeny Krajským soudem pro podvracení republiky dvě sestry – Damiána Světlíková a Beata Lobkowiczová k nepodmínečnému trestu odnětí svobody v době trvání 2 a ½ roků. Obě trest odpykaly.

V září téhož roku následoval hromadný proces s představenou Apoštolátu a členkami rady Apoštolátu. Bylo zatčeno 6 sester a odsouzeno Krajským soudem v Praze pro trestný čin spolupachatelství k rozvrácení republiky k nepodmínečnému trestu odnětí svobody v době trvání od 1 roku až do 5ti let. Všechny sestry odpykaly trest po dobu jednoho roku a deseti měsíců a byly na amnestii 9.5.1960 propuštěny na svobodu. Mezi odsouzenými byla sestra Václava Vlčková, která byla lékařkou a ve věznici byla nucena vykonávat rentgenologická vyšetření bez ochranných pomůcek. Za nějakou dobu po propuštění onemocněla rakovinou a zemřela.

Sestry se chovaly statečně, vše přijímaly z rukou Božích jako oběť. Snažily se působit dobrým, lidským vztahem ke všem. Některé z nich vykonávaly ve věznici těžkou a namáhavou práci. V práci se osvědčily a dávaly dobrý příklad. Pobyt ve věznicích přece jen působil na psychický i fyzický stav sester. Jedna sestra se po návratu z vězení nemohla zbavit pocitu sledování a strachu z výslechů.

Po návratu z vězení se sestry též nesměly vrátit ke svému povolání jako zdravotní sestry. Pracovaly manuálně v továrnách a na různých pracovištích. Státní bezpečnost je nepřestala sledovat i po návratu z vězení. Ostatní sestry, které zůstaly na svobodě, byly často vyslýchány a rovněž sledovány. Všechny žily ve stálé připravenosti k oběti oddaně do vůle Boží.

Ze sester, které prožily těžkou dobu věznění, žijí jen čtyři ve věku od 82 do 88 roků. Ostatní sestry, které byly vězněné, jsou již na věčnosti.

Zpracovala sestra Jana Budilová (Sestry Apoštolátu sv. Františka)

 

 

Příběhy | 5 06 2008 - 09:24